Parkering

Parkeringar

Föreningen har ca 100 parkeringar med tillhörande elstolpe för uthyrning. De är i första hand avsedda för dem som har bil och inte har garageplats. De med garageplats får hyra p-plats om det finns gott om platser kvar. Allt för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Besöksparkeringar

Besöksparkeringar är precis som det låter – endast för gäster, ej för de som bor i föreningen.

Det finns 10 platser, varav fyra finns bakom 3:an,fyra vid gaveln på 9:an och två framför 15:on.

Besökarna får en parkeringstillståndslapp att placera väl synlig på framrutan av den de ska besöka. Saknas tillstånd på bilen och bevakningsföretaget kommer, så åker Ni på böter.

Vägen

Vägen är enkelriktad och med en högsta tillåtna hastighet på 30 km/h. Det är endast sista biten på Tegnérvägen som har mötande fil. Detta beroende på att Flygfältsvägens medlemmar har infarten till sina p-platser från Tegnérvägen. Vägbulor gjordes för att hastighetsbegränsningen inte efterföljdes. Vi har mycket barn som korsar Tegnérvägen på sin väg till och från skolan.

Garage

Det finns ett garage i början på Tegnérvägen. För att få en plats i den krävs att man ställer sig i kö.( Prata med vicevärden). Garaget har 24 platser och tvättmöjligheter. Om man vill ha fjärrkontroll kan man få låna en mot en depositionsavgift.