Digital informationsträff om SOMMARKUL i Karlskoga 2022

Länsförsäkringar söker samarbetspartner bland lokala föreningar för Sommarkul i Karlskoga 2022.  Sommarkul är ett dagläger för barn i åldrarna ca. 7-12 år.

Välkommen på digital informationsträff onsdag 6/4 kl.17:30! Länk till mötet HÄR 

Anmälan till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Så här går Sommarkul till:

Grundidén är att det utgår en ersättning på 50 000 kr för att arrangera två veckors läger. (Arbetet kan fördelas mellan flera föreningar, mer om det på informationsträffen.)

Denna summa ska täcka arvode till ledare, ev hyror av planer/utrustning, lunch och mellanmål till alla deltagare.

Utöver arvode står vi för tröjor till barn, samt vattenflaskor. Samt digital marknadsföring.

Avgiften för deltagande barn är upp till föreningen att bestämma men skulle kunna vara ca 750kr/person/vecka. (1000kr/person i Örebro och Västerås.)

Föreningen tar själva hand om anmälningsavgiften. Guldkunder får 50 % rabatt.

Det en samarbetspartner behöver stå för är att:

  1. Förstå att denne arrangerar Sommarkul åt Länsförsäkringar Bergslagen, dvs arrangören bär ansvaret för själva lägret i Länsförsäkringars namn.
  2. Ta emot anmälningarna på sin webb (anmälningsformulär). Det behöver finnas ett fält där man kan ange en ”kod”, eftersom man som Guldkund får 50% rabatt på anmälningsavgiften. (Det ska noteras hur många Guldkunder som använder erbjudandet)
  3. Vara bra på att återkoppla till föräldrar att de fått en plats, samt tydlig information om vad man som barn/förälder kan förvänta sig av lägret i god tid innan lägret arrangeras.
  4. Gärna marknadsföra lägret i sina egna kanaler i Karlskoga. (Utöver den digitala marknadsföring Länsförsäkringar gör)

Det viktiga för Länsförsäkringar är att lägret håller hög kvalitet på säkerhet för barnen, dvs att ledarna tar ansvar att ta hand om barnen på ett bra sätt så att föräldrar kan känna sig trygga.
Målet är att lägret blir hållbart och att det kan fortsätta att arrangeras under fler år.

Här är länkar till Länsförsäkringars läger i Västerås/Köping och Örebro:

Västerås/Köping

LF-Friidrottskul 2022 :: Västerås Friidrott (vasterasfriidrott.se)

Örebro:LF Idrottskul – sommarläger för barn – Tegelbruket – Örebros ungdomsarena