Med sällsynt närvaro utmanar Charbel vår tankevärld och utmanar frågor om mångfald och inkludering. Han är en prisbelönt talare som utgår från både forskning och sin egen erfarenhet som flykting.

Välkommen till Möckelngymnasiets idrottshall 19/4 kl.12:30!

Anmälan via sms till 072441 27 75 eller via e-post till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net