7-8 februari, 8.30–17.00.
Lokal: Meddelas vid bekräftelse om deltagande.
Första hjälpen till psykisk hälsa är en bemötandeutbildning med syfte att sprida kunskap om
psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.
Denna utbildning ger en god överblick av förekomsten av psykisk ohälsa i Sverige. Vi går
igenom hur du känner igen och kan hjälpa till vid psykisk ohälsa samt vid kriser som
exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker och akuta psykostillstånd.
Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som påverkar vårt
välbefinnande och det dagliga livet.
 Utbildningen är kostnadsfri
 För- och eftermiddagsfika ingår
 Full närvaro båda dagarna är ett krav
Detta är ett av flera utbildningstillfällen.
Är du intresserad av att delta? Kopiera då länken nedan och klistra in i din webbläsare, så
kommer du till anmälningsformuläret. Du kommer bli meddelad via mail om ditt deltagande
ca 8 veckor innan kursstart. Dag för sista anmälan är 18 december.
Platserna fördelas utifrån olika verksamheter i Västra länsdelen.

Anmälan här: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=4d1e30bb5cb4

OBS! På grund av stor efterfrågan på begränsat antal platser debiteras en avgift till
ansvarig chef på 500 kronor vid oanmäld frånvaro (faktureringsadressen skriver du in i
anmälningsformuläret).
Välkommen med din anmälan!

Kontakt:
Anna Thalén
anna.thalen@karlskoga.se
0586–62213

Kursledare:
Birgitta Nässlander
Linda Björnberg