I Sverige upphandlas välfärdstjänster för över 680 miljarder kronor per år. Idéburna verksamheter står bara för 2 procent av upphandlingen. Varför ser det ut så? Vilka förutsättningar har idéburen verksamhet att utföra välfärd? Hur skiljer det sig i Sverige från i våra grannländer?

Malmö Tillsammans bjuder in till en kunskapsresa där vi under våren inspireras av lokala exempel, lär oss om nationella initiativ för att främja idéburen välfärd och åker till Köpenhamn för att få svar på varför våra idéburna grannar är över fem gånger bättre än oss på idéburen välfärd.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.malmotillsammans.se/post/webinarium-om-ideburen-valfard?ct=t(N_COPY_01)