Hur söker man pengar från Allmänna arvsfonden?

Kristinehamns kommun och Allmänna Arvsfonden bjuder in till en föreläsning för föreningar om möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Välkommen att delta!

Tid: Onsdagen den 18 oktober kl 18-19

Plats: Digitalt via Teams från valfri plats (länk HÄR), eller Kristinehamns biblioteks hörsal där vi tittar på den digitala föreläsningen tillsammans

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vid informationsträffen kommer Allmänna arvsfonden att informera om vilka kriterier som en förening behöver uppfylla för att kunna söka pengar och hur man går till väga. Information kommer att ges om Arvsfondens två olika stödformer, projektstöd och lokalstöd, som har olika kriterier. Utrymme för att ställa frågor finns också!