Inkludera fler i föreningslivet – digital utbildning

Inkludera fler i föreningslivet – digital utbildning

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:

  • Grunder i normer och normkritik – Vad innebär det att ha ett normkritiskt perspektiv?
  • Varför mångfald? – Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald?
  • Inkludera fler – Hur kan ni arbeta för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening?
  • Mångfaldsrekrytering – Vilka metoder kan ni använda för att nå nya målgrupper?​

Anmälan och mer info här:  volontarbyran.org/utbildningar/digital-utbildning-inkludera-fler-i-foreningslivet