MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

Introduktionskurs för föreningslivet
Det civila samhällets trygghetsfrämjande nätverk

Datum: Onsdag 2 februari kl. 17:00-20:30
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13a

Vi träffas i grupp och deltar i den webbaserade kursen från NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).
Gruppspåret av kursen innehåller, förutom kunskapshöjande moment, även samtalsövningar där vi
tillsammans resonerar om allt från normer och värderingar till våra specifika erfarenheter och
perspektiv i rollen som representanter för ideella föreningar.
Denna gång vänder sig träffen i första hand till anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade i
det civila samhället.
Med reservation för förändrade restriktioner kommer kursen att hållas i Föreningarnas Hus.

Kostnad: Kostnadsfritt.

Anmälan krävs – begränsat antal platser

Anmälan senast 27/1 via länk: https://bit.ly/Anmalan-trygghetsframjande-feb2022

Anmälan och/eller frågor via epost: tina.fingal@orebroforeningsrad.se eller ring 070-3061234
Civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk bjuder in till en grundkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer