Nätverksträff för ledare och chefer i föreningslivet

Har du en roll som ledare eller chef i din förening?

Välkommen på en träff för personer i föreningslivet som har uttalade, outtalade, formella eller informella roller som ledare/chefer. Ofta kan det vara en position där det finns ganska få att bolla med så därför bjuder vi in till en träff där vi kan lyfta olika frågor som är kopplade till ett sådant uppdrag.

När? Fredag 2:a februari kl.10-12
Var? Föreningsbyrån, vid Karlskoga bibliotekt, Kyrkbacken 9
Hur? Välkommen att träffa andra i liknande position/situation som du. Vi fikar och lyfter hur det är att ha ansvar som chef/ledare i en ideell organisation.

Anmäl ditt deltagande till info@mockelnforeningarna.net senast onsdag 31/1 för bästa planering av fika.