Är du kassör eller arbetar med ekonomi i en förening och vill ha kontakt med andra med samma uppdrag? Vi bjuder in till en träff för kassörer där vi lyfter frågor/funderingar och delar tankar. Det kan handla om frågor gällande bank, in- och utbetalningar eller ekonomi i allmänhet.

På plats denna kväll finns Staffan Hasselrot, egenföretagare inom socialt företagande och som arbetat på uppdrag av flera sociala företag. Staffan kommer berätta om möjligheten att anlita honom gällande föreningens bokföring. Det är möjligt att anlita Staffan för enstaka timmar, rådgivning eller löpande bokföring. Upplägget bestämmer ni gemensamt.

Anmäl ditt deltagande till info@mockelnforeningarna.net senast 25/2 så kan vi planera fikat på bästa sätt.
Om du har frågor du vill lyfta, meddela gärna i samband med din anmälan så lägger vi in dina punkter under kvällen.

Välkomna till Föreningsbyrån, ingång vid Karlskoga bibliotek, Kyrkbacken 9!
MVH Möckelnföreningarna