Webbinarium: En idéburen arbetsmarknad – så nås ett nytt samhällskontrakt efter pandemin!

Webbinarium: En idéburen arbetsmarknad – så nås ett nytt samhällskontrakt efter pandemin!

Allt fler är långtidsarbetslösa och står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Hur ska fler individer komma i sysselsättning efter coronapandemin? Ett sätt är att låta civilsamhället med dess idéburna organisationer och insatser få en betydligt större plats i samhällsekonomin.

I en ny rapport framtagen i samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, och författad av professor Hans Sjögren lyfts hur svensk arbetsmarknad kan dra nytta av innovationskraften inom civilsamhällets olika delar samt vilken betydelse filantropiska insatser kan ha.

Författaren lägger särskild uppmärksamhet på utbildning, arbetsträning, volontärskap, mentorskap, coaching, allmännyttiga stiftelser samt socialt företagande. Sjögren lyfter även fram policyförslag för hur den idéburna arbetsmarknaden ska kunna växa sig starkare i Sverige.

Vid lanseringen av rapporten lyfts bland annat följande frågor:

Hur kan fler medborgare nå egen försörjning?

Hur kan civilsamhället få en större plats och räckvidd i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden?

Hur omförhandlas det svenska samhällskontraktet  vad gäller arbetsmarknadsfrågor?

Vad betyder idéburet offentligt partnerskap, Idéhall, sociala investeringsfonder, digitalisering och upphandling för att utveckla en idéburen arbetsmarknad?

Vilken betydelse har filantropiska insatser i ett arbetsmarknadsperspektiv?

Wanja Lundby Wedin
första vice ordförande kyrkostyrelsen

 

Johan Oljeqvist
vd Fryshuset

 

Hans Sjögren
professor Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm

Anmälan: Klicka HÄR