Webbinarium: Hur säkerställer vi en mångfald perspektiv i civilsamhället?

Arrangör: Forum

Civilsamhällets organisationer utgör kraftfulla plattformar för påverkan och inflytande i Sverige och det är genom dessa människor ges möjlighet att engagera sig, göra sin röst hörd och driva på för samhällsförändring tillsammans med andra. Därför är det djupt beklagligt att deltagandet i föreningar i socioekonomiskt utsatta områden idag är 61 % jämfört med 79 % i områden utan utmaningar. Detta påverkar inte bara vilka röster som kommer till tals i det offentliga samtalet utan resulterar även i en bristande bild av de problem och utmaningar som vårt land står inför. 

Läs mer och anmälan här: https://fler-roster-civilsamhallet.confetti.events/