FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA FMN

Vi jobbar för att hjälpa närstående till missbrukare, och finns där även för dom.

Föräldraföreningen Mot Narkotika FMN är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, länk-organisation vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon, kamrater samt övriga anhöriga.

Här kan du som anhörig till missbrukare hitta information och få råd. Du kan även kontakta oss för frågor, information och stöd. Vi ger dels enskilda samtal men även gruppsamtal där vi arbetar utifrån ett väl inarbetat självhjälpsprogram.

Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan och genom samarbete med kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Laxå.