Bli medlem

FMN:s viktiga verksamhet består bl.a. av att hjälpa och ge råd och stöd till anhöriga till missbrukare.

Vi har ett stöd- och hjälpprogram som vi av mångårig erfarenhet vet fungerar. Vi planerar att starta kurser för anhöriga som i bästa fall leder till att missbrukaren slutar med droger.

FMN är en ideell organisation och är således helt beroende av frivilliga bidrag. Vi vädjar därför om Din hjälp så att vårt viktiga arbete kan fortsätta.

MEDLEMSAVGIFT för 2021 är 100 kr/person.  

Avgiften skall sätts in på vårt postgirokonto. Vi tackar för Ert stöd!

FMN Värmland med kontaktgrupp har pg: 400056-8

Vill Du bli medlem i FMN-Värmland så är Du varmt välkommen. Som fullbetalande medlem får Du utskick från oss, där Du får veta vad som sker i föreningen. Du har möjlighet att medverka vid all verksamhet.

Medlemskort skickas till alla betalande medlemmar tillsamman med Nyhetsbrevet i juni.

Medlemsavgift     100:- / år