Kallelse Årsmöte 2020

Plats: Föreningslokalen

FMN Kristinehamn Lokalförening och kontaktgrupp Karlskoga Degerfors Laxå

Tid: söndagen den 2020-02-02 klockan: 14.00

Plats: föreningslokalen på Södra Staketgatan 36 i Kristinehamn

Anmäl Ert deltagande till Årsmötet senast 2020-01-27 på:

Telefon: 0550-163 18 eller e-mail: k-hamn.kga@fmn.se

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-01-26. Motionerna skickas till Föreningslokalen på Södra Staketgatan 36 681 36 Kristinehamn eller

E-mail: k-hamn.kga@fmn.se

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i vår lokal 2 veckor innan mötet.

Välkomna!

Öppna kallelse och dagordning som PDF