Styrelse

Styrelseordförande
Marita Jensen
Tel: 0736-38 11 23
E-mail: maritajensen1967@hotmail.com
Vice Styrelseordförande/sekreterare
Birgitta Engström Petersson
Tel: 0707-52 33 18
E-mail: birgitta@ar-konsult.com
Kassör
Carola Jansson
Tel: 0736-263750
E-mail: carolah@hotmail.com
Ledamot:
Anna Hallstensson
Tel:0790-737533
E-mail: anna_hallstensson@outlook.com