Den 8 november är ni välkomna att ställa ut på en friskvårdsmässa arrangerad av Degerfors kommun.

Mässan syftar till att inspirera medarbetarna inom kommunen att komma igång med träning eller andra friskvårdsaktiviteter. Från och med årsskiftet inför kommunen ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år till alla anställda och de vill i samband med detta visa på vilka möjligheter som finns om man nyttjar sitt bidrag.

Mässan kommer arrangeras i Folkets hus och pågår mellan kl 10.00-18.00.

Mässan är kostnadsfri både för utställare och besökare.

Detta är ett tillfälle för er att visa upp ert företag/organisation/förening och vi hoppas att många av kommunens ca 700 medarbetare väljer att komma till mässan! Här finns chans för er att värva nya medlemmar och kunder!

www.skatteverket.se söker ni på ”Friskvård” för att ta del av regelverket för godkända aktiviteter vad gäller friskvårdsbidrag!

Vill ni delta som utställare?

Kontakta mig snarast, dock senast den 12 oktober. Mail: anna.posthskoog@axoconsulting.se

Meddela mig om ni vill ha ett utställarbord och om ni önskar ha en större yta för någon typ av aktivitet eller produktutställning eller om ni har andra önskemål.

Med vänlig hälsning,

för Degerfors kommun

Anna Posth Skoog

AxÖ Consulting