Välkommen till Gråbo trädgård!

Gråbo trädgård är en kulturhistorisk trädgård vid Gråbo arbetarmuseum med inriktning på mat till vilda pollinatörer och människa. Trädgården sköts till stor del ideellt av personer som älskar att odla och ”trädgårdera”. Vi blir gärna fler! Inga särskilda kunskaper behövs, bara ett intresse för odling.

Gråbo trädgård är ett samodlingsprojekt stött av Karlskoga kommun, Möckelnföreningarna, Örebro läns museum och LONA (Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning), med inriktning på mat för pollinatörer (och människor), där volontärer tillsammans samodlar mestadels kulturhistoriska grönsaker, örter, blommor, bär och frukter, som de får vara med och skörda av. Vill du vara med och utveckla Gråbo trädgård? Se rubriken ”Odla med oss!”

Gråbo trädgård fungerar även som en arena och plats för allmänheten att besöka. Gäster är välkomna att ströva runt och se och smaka lite på vad vi odlar.