Fröodling

Förr i tiden var det inte enkelt att få tag på frön. Man tog nya frön från sina grödor.  
Ville man till exempel odla morot, så var man tvungen att behålla en del morötter i jorden för att de skulle blomma, pollineras och bilda frön året efter det att morotsfröna såtts. När fröna mognat, samlade man in dem och förvarade dem på en torr plats tills det var dags att så dem igen.  

De flesta blommande växter pollineras med hjälp av olika insekter. Men det finns några växter som pollineras med hjälp av vinden, som till exempel vete, majs och andra spannmål. 

Potatis och jordärtskocka är exempel på växter som kan sprida sig med knölar, förutom frön. 

Ärtor och bönor är självpollinerande och hinner oftast pollinera sig själva innan blommorna öppnas helt, genom att pollenet faller ner från ståndarna till pistillen.