LONA

För att Gråbo Trädgård skulle bli verklighet krävdes givetvis både tid, pengar och arbetskraft. Det blev möjligt genom projektet ”Ätbart för bi och människa” etapp 1 (2020 till 2022) och etapp 2 (2023-2025) som finansierats av Länsstyrelsens Lokala Naturvårdssatsning LONA, Karlskoga kommun, Örebro läns museum och Möckelnföreningarna.

Projektet har genom samarbetet nu skapat en plats där människor kan odla ätbart, pollinatörer kan främjas och kunskap om pollinatörernas betydelse kan spridas.

Läs mer specifik information om projektet Ätbart för bi och människa här: https://boforsstation.se/graboparken/

Läs mer om LONA här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/