Inbjudan till Informationsmöte kring Bredband för Högåsen med omnejd

Publicerad av: webbsupport
28 oktober, 2019 19:38

Högåsen Bygdeförening kallar till informationsmöte tillsammans med Karlskoga Energi & Miljö den 4 november kl. 17:30, i Brukshundsklubbens lokaler vid Hundlyckan.

KEMAB har beviljats bidrag för att satsa på stadsnätanslutning med bredband på landsbygden i Karlskoga och kommer på mötet informera om planer, teknik och hur man gör för att få en anslutning.
Då lösningen som föreslås kan vara delvis tekniskt annorlunda än vad som tidigare använts i stadsnätet i Karlskoga så finns det lite oklarheter och frågeställningar.  Styrelsen förbereder därför med frågor som vi bör få svar på under mötet.

Vi anser att vi som grupp måste få en lösning som är tillräckligt bra för alla för att vi ska rekommendera medlemmarna att beställa en anslutning.
Med ledning av de svar vi får, kommer vi därför senare ge en rekommendation till föreningens medlemmar, detta kommer dock inte ske under sittande möte som delvis kan ses som en pågående förhandling. Vi är dock mycket positiva till det som vi just nu har fått till oss men beroende på svar på frågor så utesluter vi just nu inte att det kan finnas alternativa lösningar och här bör vi nyttja kraften av att vi agerar som en grupp.

Det är väldigt bra om så många som möjlig kan komma och kolla gärna med grannen om den har sett kallelse till denna informationsträff. (bara information, inga beslut eller annat på detta möte)

Med vänlig hälsning
Styrelsen Högåsen Byförening