Medlemskap

LITE INFORMATION KRING MEDLEMSKAP I BYFÖRENINGEN

Medlem i Byföreningen kan den bli som bor eller verkar i Högåsen med omnejd, eller som av annat skäl har intresse för byns utveckling. Medlemsavgiften fastställs vid Byförening stämman. Medlemskapet omfattar alla personer boende i samma fastighet och ger dessa möjlighet att delta på byalagets aktiviteter/möten mm

ANSÖKA OM MEDLEMSKAP