Styrelsen

ORDFÖRANDE
Michael Eriksson

LEDAMÖTER
Louise Larsson
Henrik Ridell
Per Samén
Margaretha Svensson
Björn Karlsson
Mikael Andersson
Emma Eriksson

Inom Styrelsen har Per samen utsetts till kassör
Louise Larsson till Sekreterare.
Margaretha Svensson & Emma Eriksson till festkommite

REVISOR
Ulrika Johansson

Valberedning
Tage Svensson och Marianne Wahlström