Bredband

Föreningen driver aktivt frågor kring Bredband och Fiber.
Målsättning är att alla i Högåsen med omnejd ska erbjudas riktig bredband anslutning, dvs ej så kallade bredband via mobilnät (4g)
Vår första prioritering är att få ett bredband via stadsnätsanslutning, i andra hand via andra operatörer.