Vägar/underhåll

Föreningen vill verka för att utöva påtryckningar för att uppnå ett bra underhåll av Högåsvägen.
Långsiktigt mål är att Högåsvägen beläggs med asfalt