Vatten/Avlopp

Föreningen vill verka och utöva påtryckning för att kommunalt vatten och avlopp dras fram till Högåsen med omnejd