Dokumentation

Här hittar du mötesanteckningar från tidigare träffar!

Mötesnoteringar 2024-02-27
Mötesnoteringar 2023-12-11
Mötesnoteringar 2023-09-20
Mötesnoteringar 2023-05-15
Mötesnoteringar 2023-03-09
Mötesanteckningar Lokala Integrationsnätverket 221207
Mötesnoteringar Lokala integrationsnätverket 2022_09_20
Mötesnoteringar Lokala integrationsnätverket 2022_05_31
Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 220330

Utlysning för tidiga insatser för asylsökande Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Aktivitetskatalog för fysisk aktivitet från RF-SISU: https://www.rfsisu.se/distrikt/orebro-lan/folkhalsa-och-samhalle/halsoframjande-fysisk-aktivitet/digital-aktivitetskatalog

Länk till film som visades på träffen 7/12-2022 från Naturskyddsföreningen: https://www.youtube.com/watch?v=s7so1VsJU5c

Nätverksträff Lokala integrationsnätverket 2022_03_30
Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 211208

Bilaga till nätverksträff 21/4-21 gällande Handlingsplan Jobblinjen

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 210421
Mötesanteckningar Digital träff Lokala integrationsnätverket 210128
Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 201001
Mötesanteckningar Digital träff Lokala integrationsnätverket 200520
Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 200203