Dokumentation

Här hittar du mötesanteckningar från tidigare träffar!

Mötesnoteringar 2023-09-20

Mötesnoteringar 2023-05-15

Mötesnoteringar 2023-03-09

Utlysning för tidiga insatser för asylsökande Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Aktivitetskatalog för fysisk aktivitet från RF-SISU: https://www.rfsisu.se/distrikt/orebro-lan/folkhalsa-och-samhalle/halsoframjande-fysisk-aktivitet/digital-aktivitetskatalog

Mötesanteckningar Lokala Integrationsnätverket 221207

Länk till film som visades på träffen 7/12-2022 från Naturskyddsföreningen: https://www.youtube.com/watch?v=s7so1VsJU5c

Mötesnoteringar Lokala integrationsnätverket 2022_09_20

Mötesnoteringar Lokala integrationsnätverket 2022_05_31

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 220330  Nätverksträff Lokala integrationsnätverket 2022_03_30

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 211208

Bilaga till nätverksträff 21/4-21 gällande Handlingsplan Jobblinjen

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 210421

Mötesanteckningar Digital träff Lokala integrationsnätverket 210128

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 201001

Mötesanteckningar Digital träff Lokala integrationsnätverket 200520

Mötesanteckningar Lokala integrationsnätverket 200203