Karlskoga SymfoniOrkester

Karlskoga symfoniOrkester är en del av Karlskoga Konsertförening med cirka 50 aktiva medlemmar. Orkestern repeterar i Musikpalatset på torsdagskvällar 19.00-21.15. Den består av både fritidsmusiker och yrkesmusiker i form av musiklärare. Fyra gånger per år ger orkestern konserter i Karlskoga men då och då även i andra orter i Mellansverige.

Karlskoga symfoniOrkester fungerar som en naturlig fortsättning för duktiga stråk- och blåselever från Karlskoga kulturskola. I dag är flera gymnasie- och högstadieungdomar medlemmar i orkestern. Karlskoga symfoniOrkester har under de senaste åren samarbetat mycket med körer, dansare, pop- och rockensembler, andra orkestrar och ett flertal av Sveriges ledande artister och musiker inom många olika genrer.

Vi som är med i orkestern tycker givetvis om att spela men en betydande del av engagemanget består i att umgås och ha trevligt på repetitioner, konserter och diverse andra aktiviteter.

1