Historik

Karlskoga Konstförening 60 år 2006 – Beskrivning av åren 1946-2006 

Den 1 januari 1940 fick Karlskoga socken stadsrättigheter. Karlskoga var då ett typiskt brukssamhälle i stark utveckling p.g.a. utbyggnad av ortens industri. Innevånarantalet var ungefär 25 000 personer, men siffran steg år för år och ökade möjligheter för utbildning och fritidssysselsättning behövdes. ABF och TBV bedrev omfattande studieverksamhet, men den bildande konsten och intresset för spridande av den blev i viss mån eftersatt. Kringresande konsthandlare hade visserligen visningar av konst i Stadshotellets uppackningsrum men dessa var av kommersiell art och ökade nog inte konstintresset bland allmänheten. Ibland ordnade lokala konstnärer utställningar på olika ställen i staden, men i lokaler som inte var lämpliga och därmed inte gjorde konsten rättvisa.

Det fanns ett livligt intresse för den bildande konsten bland stadens innevånare och vid flera tillfällen kom frågan om att bilda en konstförening upp. När så Tingshuset revs 1945 sparades den bakomliggande byggnaden, ”finkan”, som blev den lokal man letat efter, och den 18 juli 1946 bildades Karlskoga Konstförening. Initiativtagare var bl.a. dåvarande kommunalborgmästare Georg Mogren och doktor Egil Lönnberg.

Ovanstående är ett sammandrag ur den jubileumsskrift föreningen gav ut vid 25-årsjubileet 1971 och som finns kvar endast i något ex i föreningens arkiv. Det är Georg Mogren som beskriver föreningens verksamhet under de första 25 åren. Vid 50-årsjubileet 1996 gav man också ut en jubileumsskrift där John Waller beskriver nästa 25 års verksamhet. Denna skrift finns fortfarande kvar i några ex för den som är intresserad.

Under de tio år som gått sedan 50-årsjubileet har föreningens verksamhet fortsatt i samma anda som tidigare och med samma mål: att stimulera och sprida intresset för bildkonst bland karlskogaborna. Styrelsens sammansättning har skiftat under åren. Ordförande har under perioden varit Kenneth Wachenfeldt 1997 och 1998, John Waller 1999 och 2000 och Astri Johansson, 2001 och fortfarande.

Vår jurerade vårsalong är den mest besökta utställningen under året i konsthallen. Vi vill ge en eloge till alla dem som lämnar in sina alster till bedömning. Det kan vara både nervöst och spännande. Blir man ”godkänd” av jurymannen eller refuserad? Många nu erkända konstnärer har startat sin karriär med deltagande i någon jurerad utställning. Så kan det ju faktiskt också bli för någon/några av dem som deltar nu.

Som hedersutställare på vårsalongen har vi under de senaste tio åren haft Levi Eismark, Ann-Mari Enlund, Gösta Sigvard Strand, Berne Nilsson, Margita Dahlström, Göran Persson, Kristina Anshelm, Kjell Sjögren, Torbjörn Skogquist, Anette Ericson. Alla utom två är utflyttade f.d. karlskogabor.

Till våra höstutställningar vill vi gärna bjuda in etablerade konstnärer utifrån, dels för besökarnas skull, dels även för att vi vet att Karlskoga konsthall är populär ute bland de yrkesverksamma konstnärerna. Vi bidrar därmed både till att ge karlskogaborna möjlighet att se god konst och till att sätta Karlskoga som konststad på kartan. Under de senaste tio åren har vi haft utställningar med kända konstnärer som Laris Strunke, Eva Lange, Timo Solin, en grupp Oslokonstnärer, Tage Törning, Lars Spaak och Valdemar Jordan.  Något år har vi bjudit in i Karlskogaboende konstnärer, som Paul Andersson, Erik Berg, Gertrud Samén och Sophie Willers.

Vid millenniumskiftet år 2000 anordnade föreningen en sommarutställning med deltagande av den kanadensiske konstnären Max Streicher och den tyske ljud- och ljuskonstnären Tilman Künsel. Det var en mycket speciell och uppmärksammad utställning med stora, uppblåsta dockor ”Sleeping Giants” på golvet i konsthallen samt ”Nobells” vid kanonen uppe på Rävåskullen.

På våra konstresor har vi besökt Aguelimuseet i Sala, Alma Löv Museum i Östra Ämtervik, Rackstadsmuseet i Arvika, Hellidens Litografiska Akademi i Tidaholm, Grafikens Hus och Gripsholms Slott i Mariefred, skulpturparkerna i Hällefors och Åkerby, Lars Lerins utställning i Munkfors och många andra intressanta platser.

Vi har också anordnat åtskilliga föreläsningar om konst, som t.ex. Från Venus på vågen till Vietnamkriget och jordgubbslandet med museichef Stefan Hammenbeck, Karlstad och Från renässans till modernism – måleri igenom fem sekler med t.f. museichef Anna Svensson, Kristinehamn.

En aktivitet som vi startat under denna tioårsperiod är Reproduktion eller original – vem är konstnären?, gratis rådfrågning om konst. En mycket populär satsning.  

Under några år, när kommunen inte hade någon kultursekreterare, var Konstföreningen också engagerad i den s.k. Kommunens konstgrupp. Det var en intressant och lärorik tid med mycket ansvar. 

Vår styrelse består av elva ledamöter som träffas ungefär en gång varje månad. Vi har en mycket fin sammanhållning i styrelsen. Ledamöterna har en stark känsla för bildkonsten och för att bidra till att intresset för den hålls levande i Karlskoga. Det var ju så det började för 60 år sedan, med några entusiaster i spetsen, som bildade en konstförening ”för att utställningar regelbundet skulle kunna visas i den nya staden”. Sedan dess har ett stort antal personer under åren träget arbetat vidare med detta, lagt ner en icke föraktlig del av sin fritid på att hålla liv i och utveckla föreningen. Vi är de nuvarande entusiasterna, och vi känner ansvaret för att fortsätta det arbetet. Men – det är inget tungt ansvar, tvärtom! 

Karlskoga i juli 2006
Astri Johansson, ordförande