Verksamhet

Karlskoga Konstförening bildades 1946. Föreningens målsättning är att väcka och sprida intresse för konst i Karlskoga- och Degerforsområdet. 

Den publika verksamheten bedrivs huvudsakligen i Konsthallen, f.d. ”finkan” i Tingshusparken Byggnaden sparades när tingshuset revs 1945, det hus där Alfred Nobels testamente vann laga kraft.

Under året anordnar konstföreningen tre utställningar i konsthallen: den jurybedömda och välbesökta Vårsalongen samt Sommarutställningen och Höstutställningen. Genom dessa utställningar får människor i närområdet möjlighet att ta del av konst och att ha en dialog med gästande konstnärer.

Föreningen ordnar årligen ett medlemslotteri där vinsterna består av konst som köpts in, bland annat vid de utställningar som visats i Konsthallen. Varje vår anordnas en konst- och studieresa där konstmuseer, ateljéer och andra platser av kulturellt intresse besöks.
För att ytterligare stimulera intresset för konst anordnar föreningen andra evenemang som föreläsningar och konstkaféer. Ett mycket populärt inslag är ”Falskt eller äkta”, där allmänheten får möjlighet att få rådgivning och värdering av konst. Konstförening vill medverka till att Konsthallens verksamhet utvecklas till ett spännande möte med konsten för både yngre och äldre publik och att sätta Karlskoga på kartan som en konststad.

Välkommen att ta del av Karlskoga Konstföreningens olika aktiviteter!