Kortfattad historik över Karlskoga Trädgårdsförening 1942 – 2012

Föreningen startade 1942 och samma år antogs stadgarna. Man kan anta att odling av ätbara produkter var det primära målet för trädgårdsföreningen eftersom det var krigstid. Egna bärbuskar, fruktträd, grönsaks- och potatisland kunde ge bidrag till köket i dessa ransoneringstider. Mycket av den tidiga verksamheten ägnades åt att öka kunskapen om besprutning, beskärning och skötsel av dessa odlingar. Säkert var det många ovana odlare som grävde upp gräsmattan utanför husen för att odla potatis och som inte förstod att knäpparlarver och annat otyg kunde grusa deras ambitioner.

Föreningen anordnade också föreläsningar, kurser, utställningar och tävlingar. Dessutom spred man trädgårdslitteratur som innehöll information om hur man skulle ta hand om sin trädgård på bästa sätt, men även råd om anläggning av densamma ur estetisk och praktisk synpunkt.

Bara enskilda personer kunde bli medlemmar vilket resulterade i att ingen kollektiv anslutning kunde ske. Detta var något som Bråtens villaägarförening fick känna av när man sökte medlemskap på 60-talet.

Tidigare var föreningen ansluten till läns- & riksförbundet, men i mitten av 90-talet höjdes kostnaderna för anslutning så mycket att styrelsen beslöt att ett utträde var motiverat. De medlemmar som ville ha ett medlemskap i riksföreningen och tidningen ”Hemträdgåden” kunde själva välja detta.

Under de första 60 åren, fram till 2012, har trädgårdsföreningen haft fem ordföranden. Den förste som åtog sig uppgiften var Gösta Horsner, som var ordförande 1946-1958. Därefter övertog Carl Fredby uppgiften under åren 1958-1961. Carl Fredby var stadsträdgårdsmästare i Karlskoga och har skapat stadens fina grönområden; Möckelns strand, Rävåsen, Ekmansdalen och Centralparken är alla hans verk.

1961-1985 tog Erik Persson över ordförandeskapet och därefter följde Nils Söderholm under åren 1985-1990. Åren 1991-2001 var det Gunnar Rosbro som innehade sysslan.

Den verklige trotjänaren var dock Nils Jönsson som gick med i trädgårdsföreningen i slutet av 40-talet och som ca 40 år framåt var kassör i föreningen. För att spara pengar åt föreningen var det inte ovanligt att han själv åkte ut med medlemsbreven. ”Jönssons blomsterlotteri”, som startade på 80-talet lever kvar i medlemsmötena än idag.

Andra medlemmar som bör nämnas är Kurt och Ing-Britt Danielson med ett långt medlemsskap. De har anordnat ett stort antal trädgårdsutflykter, både kortare och längre resor, som varit mycket uppskattade. Även Sven-Erik och Lisen Frisk har gjort ett stort arbete inom trädgårdsföreningen.

Åren 2001-2003 verkade Lars Wilsby som både ordförande och kassör i föreningen. Han bidrog med sitt arbete till att trädgårdsföreningen fortsatte att växa.

Därefter tog Lena Ullsåker-Pöpke vid som ordförande år 2004. Under hennes ledning har föreningen fortsatt att arbeta med många av de verksamheter som tidigare förekommit men även nya har tillkommit, som t.ex. kursverksamhet höst och vår, föreläsningar på biblioteket samt plantmarknaden i slutet av maj. Föreningen gör också 2-3 resor varje år, i närområdet men också en längre resa varje år.

Om du vill läsa mer om Karlskoga trädgårdsförenings historia finns det en liten skrift som gavs ut när föreningen firade 60-årsjubileum år 2002. Den kan lånas om du kontaktar någon i styrelsen.

Läs om den nuvarande styrelsen här