GDPR

GDPR anger att alla organisationer är skyldiga att ha god kontroll över de personuppgifter vi hanterar. De uppgifter vi hanterar i Karlskoga Trädgårdsförening består av kontaktuppgifter till våra medlemmar (namn, adress, telefonnummer, mejladress).

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, vilket innebär att dina uppgifter är konfidentiella. Det är endast personer i styrelsen som har tillgång till uppgifterna.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy eller tills dess att du själv väljer att bli raderad.

Säkerhet
Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar.

Tredjelandsöverföring
Vi kommer endast behandla personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/ESS eller av EU-kommissionen godkänt tredje land.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära ett registerutdrag till de uppgifter vi behandlar om dig och att dina personuppgifter ska rättas till om de är felaktiga. Du har även rätten att begära att de ska raderas eller göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta mera om hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta medlemsansvarig.