Välkommen att kontakta oss i Karlskoga Trädgårdsförening

Styrelsen

Ordförande:Anja Weidt070-6709277
Vice ordförande:Eva Eriksson 070-3450767
Sekreterare:Eva Sahlberg Blom070-3054156
Kassör, medlemsansvarig:Lena Pöpke070-2239928
 Joy Toivonen070-4860265
Sofia Tungfelt070-3800715
 Kalle Weidt070-6490955
 Eva Herrgård070-3643976
 Katarina Vitez070-5552912

Har du frågor, idéer eller synpunkter på aktiviteter är du välkommen att höra av dig till någon av oss.

Internetadress:
https://mockelnforeningarna.se/karlskogatradgardsforening/