Lite påminnelser till alla medlemmar

Publicerad av: kbmk
19 oktober, 2022 17:29

Svetsning i hamnen

Svetsarbeten (eller andra heta arbeten) får ej ske utan tillstånd av hamnmästare eller någon i hamngruppen. Tyvärr har vi haft en incident på senare tid och måste därför påminna om detta, det finns många skäl för denna regel, dels hamnens egen brandsäkerhet men också att våra industrigrannar har väldigt känsliga detektorer som då kan utlösa både brandlarm samt sprinklersystem, här löper vi stor risk att bli belastade för kostnader tex för sanering, produktionsbortfall mm.

Nycklar till hamnen

Alla nycklar som kvitteras ut är personliga och får inte lånas ut till någon annan, tyvärr har det framkommit att så skett, detta är inte ok, den enkla lösningen är att den medlem som behöver nyckel kan själv kvittera ut en nyckel om den saknar sådan, icke medlemmar ska inte ha tillgång till hamnen annat än i sällskap med en medlem.