Bergslagskanalen

Bergslagskanalen består av följande sjöar och kanaler från Filipstad till Karlskoga (ca 65 km):
Daglösen, Asphytteälven, Asphyttekanalen, Asphyttans sluss, Aspen, Bjurbäckens kanal, Bjurbäckens slussar, Stor-Lungen, Öjevettern, Gransundet, Hyttsjön, Nässundet, Ullvettern, Smedtorpssundet, Frövettern, Käxsundet, Alkvettern, Knappforsens sluss, Lonnen och Timsälven.

Slussarnas mått: längd: 20m, bredd: 3,6m, djup: 1,2m.
Brohöjder vid normalvatten: 2,1 m (Nässundet och Asphytteälven)

Farleder utöver Bergslagskanalen

  • Från Daglösen går Prästbäcken till Östersjön vid Nykroppa och Mögsjön i Storfors (låg bro 1,65 m).
  • Från Molkom går Lungälven till Stor-Lungen (Slingrande kanotled).
  • Från Öjevettern går Storforsälven in till Storfors båthamn.
  • Från Hyttsjön går Norsbäckens kanal till Bergsjön (låg bro 1,85 m).
  • Från Hyttsjön kommer man till Matlången (med kanot ända till Lundsberg).

För att få reda på vattennivån finns en telefonsvarare på tel 0586-15215. Nivån anges med tre siffror som är cm över 110 m-nivån.
För att räkna ut den segelfria höjden vid Nässundet tar man 490 minus telefonröstens siffror. Om till exempel telefonrösten säger ett-nio-tre, då är höjden 490 – 193 = 227 cm.

Mer information återfinns på Bergslagskanalens hemsida.

Följ med på en resa på Bergslagskanalen från Filipstad till Karlskoga.