Holmen historia

Söndagen den 11:e december 1932 beslutades på ett styrelsemöte att klubben skulle hyra Sträcknäsholmen som numera kallas ”klubbholmen” Årshyran var då 50:-/år.

1933 påbörjades planering av holmen och nödvändiga uthus uppfördes.
Klubbstugan byggdes under våren och sommaren 1934 och invigdes söndagen den 8:e augusti 1934
Kostnad för bygget blev c:a 1300:-

1958 installerades el in på klubbholmen i form av en stationär Aldell motor som via en generator laddade upp batterier så det räckte till ljus på fester och tillställningar. Anläggningen togs i drift den 16:e augusti det året.
Klubbstugan byggdes till det året och fick en välbehövlig renovering.

1963 Under vintern och våren byggdes på klubbholmen en ny dansbana med tillhörande brygga.

1970 Under senare delen av semestermånaden fick klubben el dragen till klubbholmen via sjökabel från Erlandssons udde. Allt var klart till semesterdansen.