Holmen

Arbetsgrupp för klubbstugan
Stugmästare Marcus Bäck, 073-617 93 36
Peter Gustavsson,070-420 81 94
Stefan Ericsson,070-244 89 08
Lars Ohlsson, 073-246 89 28
Jimmy Nilsson, 076-264 68 00
Linus Wiklund, 070-232 26 34