Holmen

Arbetsgrupp för klubbstugan
Stugmästare Christer Eriksson 070-657 94 03
Peter Gustavsson 070-420 81 94
Urban Karlsson 070-522 86 69
Peter Alm 070-393 34 01
Lasse Melander 070-421 68 82
Stefan Ericsson 070-836 61 62