Styrelsen, arbetsgrupper & övriga funktioner

Styrelse
OrdförandeTorgny Bergström070-656 58 62
Sekreterare                 Jimmy Hanberg070-839 43 73
KassörBirgit Karlsson073-508 68 26
HamnmästareVakant
StugmästareChrister Eriksson070-657 94 03
FarledsmästareThomas Spennare070-775 43 11
LedamotMichael Eriksson070-924 71 65
LedamotJoakim Eriksson070-924 71 65
LedamotMartin Ekelund073-698 99 39
Arbetsgrupp för hamnen
HamnmästareVakant
Anders Karlsson073-692 71 13
Dan Eriksson070-598 99 95
Thomas Spennare070-775 43 11
Torbjörn Hammarbäck070-639 15 13
Jan Jern073-705 74 62
Roland Arkelius070-662 70 69
Arbetsgrupp för farled
FarledsmästareThomas Spennare070-775 43 11
Bitr.farledsmästareMartin Ekelund073-698 99 39
Jan Jern073-705 74 62
Lars-Gunnar Persson070-561 99 30
Arbetsgrupp för klubbstugan
StugmästareChrister Eriksson070-657 94 03
Peter Gustavsson070-420 81 94
Urban Karlsson070-522 86 69
Peter Alm070-393 34 01
Lasse Melander070-421 68 82
Stefan Ericsson070-836 61 62
Arbetsgrupp för Slussen
Lennart Johansson073-804 03 38
Erik Nordahl070-636 72 31
Alberto Morello072-544 36 02
Kim Rolandsen070-372 88 34
Bernt Bengtsson070-469 24 84
Michael Eriksson070-924 71 65
Övriga funktioner
RevisorerTommy Lindholm070-577 06 43
Per Qvarfordt070-558 10 10
ValberedningTorbjörn Hammarbäck070-639 15 13
Mattias Karlsson070-696 11 93