Styrelsen, arbetsgrupper & övriga funktioner

Styrelse
OrdförandeTorgny Bergström070-656 58 62
Sekreterare                 Jimmy Hanberg070-839 43 73
KassörBirgit Karlsson073-508 68 26
HamnmästareRoland Arkelius070-662 70 69
StugmästareMarcus Bäck073-617 93 36
FarledsmästareThomas Spennare070-775 43 11
SlussmästareLennart Johansson073-804 03 38
LedamotJoakim Eriksson070-911 95 06
LedamotMartin Ekelund073-698 99 39
LedamotMichael Eriksson070-924 71 65
Arbetsgrupp för hamnen
HamnmästareRoland Arkelius070-662 70 69
Anders Karlsson073-692 71 13
Dan Eriksson070-287 38 23
Thomas Spennare070-775 43 11
Torbjörn Hammarbäck070-639 15 13
Jan Jern073-705 74 62
Fredrik Segelberg073-047 77 04
Joakim Eriksson070-911 95 06
Arbetsgrupp för farled
FarledsmästareThomas Spennare070-775 43 11
Bitr.farledsmästareMartin Ekelund073-698 99 39
Jan Jern073-705 74 62
Lars-Gunnar Persson070-561 99 30
Arbetsgrupp för klubbstugan
StugmästareMarcus Bäck073-617 93 36
Peter Gustavsson070-420 81 94
Stefan Ericsson070-244 89 08
Lars Ohlsson073-246 89 28
Jimmy Nilsson076-264 68 00
Linus Wiklund070-232 26 34
Arbetsgrupp för Slussen
SlussmästareLennart Johansson073-804 03 38
Erik Nordahl070-636 72 31
Alberto Morello072-544 36 02
Kim Rolandsen070-372 88 34
Martin Ekelund073-698 99 39
Michael Eriksson070-924 71 65
Övriga funktioner
RevisorerTommy Lindholm070-577 06 43
Per Qvarfordt070-558 10 10
ValberedningTorbjörn Hammarbäck070-639 15 13
Mattias Karlsson070-696 11 93