Anmäla intresse som slussvärd eller att hjälpa till

Alla medlemmar har möjlighet att anmäla intresse för att vara slussvärd en eller flera dagar under högsäsongen

Spendera en trevlig dag uppe i knappfors, tillgång till slussvaktarstugan, sköt slussen enlig de tider som är annonserade och utför samtidigt din arbetsplikt i klubben (2 slussdagar = fullgjord arbetsplikt) Man bör vara 2 st och minst 1 ska ha fått en utbildning av slussgruppen, tänk på att vara ute i god tid så slussgruppen hinner plannera in utbildningen.

Man kan också få möjlighten att slussa själv vid behov och då gäller följande

Självslussning

Självslussning kan ske av medlemmar då ingen ordinarie bemanning finns, slussningen ska dock ske vid samma tider, det vill säga varje heltimme.
Man ska innan slusstillfället genomgått instruktion av någon i slussgruppen.
Slussningen ska ske på ett seriöst och ordnat sätt, det förutsätts att den som slussar själv är nykter och har den kunskap som krävs, slussen är gammal och ska hanteras utifrån de förutsättningarna.
Det förväntas att alla som får rätten till att slussa själv också hjälper andra genom att under minst en dag på året hantera slussen, endera genom bemanning eller Telebeställning/ jourdag.

Lediga dagar att anmäla sig till ser du nedan men skriv annars när du kan så ser vi över möjligheten.

För närvarande finns inga behov, men du kan anmäla intresse för 2023 om du vet redan nu någon dag som du kan hjälpa till på.

Anmäl här vilken eller vilka dagar du skulle vilja vara slussvärd eller hjälpa till

    Ange vilka datum som du kan bemanna slussen eller hjälpa till med Jour etc, ange gärna flera alternativa datum om du vill ...

    Har du inte fått nån bekräftelse per mail inom 3 dagar så hör av dig