Anmäla intresse som slussvärd eller att hjälpa till

Alla medlemmar har möjlighet att anmäla intresse för att vara slussvärd en eller flera dagar under högsäsongen

Spendera en trevlig dag uppe i knappfors, tillgång till slussvaktarstugan, sköt slussen enlig de tider som är annonserade och utför samtidigt din arbetsplikt i klubben. Man bör vara 2 st och minst 1 ska ha fått en utbildning av slussgruppen, tänk på att vara ute i god tid så slussgruppen hinner plannera in utbildningen.
Man kan också få möjlighten att slussa själv vid behov och då gäller följande

Självslussning
Självslussning kan ske av medlemmar då ingen ordinarie bemanning finns, slussningen ska dock ske vid samma tider, det vill säga varje heltimme.
Man ska innan slusstillfället genomgått instruktion av någon i slussgruppen.
Slussningen ska ske på ett seriöst och ordnat sätt, det förutsätts att den som slussar själv är nykter och har den kunskap som krävs, slussen är gammal och ska hanteras utifrån de förutsättningarna.
Det förväntas att alla som får rätten till att slussa själv också hjälper andra genom att under minst en dag på året hantera slussen, endera genom bemanning eller jourdag.


Anmäl här vilken eller vilka dagar du skulle vilja vara slussvärd eller hjälpa till, lediga dagar ser du i bokningsystemet.