Slussregler

Allmäna regler vid slussning

Slussning ska ske vid hel timme.
Många båtar är svåra att manövrera i trånga strömmande partier, så som in till slussen från Lonnen och ut via farleden ut i Alkvettern.

Slussportarna in till slussen från Lonnen ska därför stå öppna mellan slussningarna så den som ska slussa upp vet att man kommer in i slussen och inte riskerar att portarna är stängda.

Det innebär samtidigt att båtar som ska slussa ned till Lonnen från Alkvettern ska vara på plats vid slussen vid hel timma. Detta för att undvika att båtar som slussat upp möter båtar som ska slussa ned i den trånga och strömmande passagen ut till Alkvettern.

Bryggan ovanför slussen är till för de som väntar på att få slussa ned till Lonnen. Den ska inte användas för annat ändamål så som restaurangbesök mm.

Betalning ska ske med hjälp av Swish vid slussning ned till Lonnen enligt gällande taxa, betalar gör man innan slussning när man ligger vid väntbryggan och naturligtvis visar man upp swish transaktionen för den som är slussvakt.

Det är viktigt att ALLA betalar och det gäller även om man slussar själv. Det är genom betalningen vi får statistik på hur många slussningar som utförts. Med hjälp av detta får vi underlag och kan visa och motivera behovet av slussen.

Nedan finns en lathund som alla som sköter slussen bör läsa.