Månad: februari 2016

Inlägg

Gamla bilder

Torsdagen den 25 februari fylldes klubblokalen i Ekeby av KMW-medlemmar som ville se gamla bilder och lyssna till Åke...

    Det har understundom framkommit önskemål om möjligheten att genom klubben teckna MHRF:s försäkring i stället för If:s....

Vill du delta i något av klubbens arrangemang? Till exempel i klubblokalen på torsdagar. Står det i programmet att...