Månad: april 2018

Så blev det då en motorlördag även i år. Det fanns farhågor för att de pågående arbetena i Urbrinken...

Årets vårresa gjorde verkligen skäl för namnet. Färden mot Stockholm gick i ett strålande vårväder som sedan höll i...