Månad: juni 2023

Inlägg

Tjejsvängsucé

När drygt tre gånger så många ekipage mötte upp som i fjolårets Tjejsväng måste det väl ses som ett...

Traditionsenligt firades Motorhistoriska på Nationaldagen den 6 juni. I år gick KMW:s picknick uti det blå till Svalbo kafé...

På grund av vikande intresse har styrelsen beslutat att onsdagsåkningarna bara körs jämna veckor. Onsdag 14 juni är emellertid...