ANVÄND PLUSGIROT!!! FEL BG-NUMMER!!!

Publicerad av: stefan
24 januari, 2024 08:34

På fakturan för medlemsavgiften har det blivit fel bankgironummer. Använd därför INTE QR-KODEN!!! Använd plusgironumret på fakturan.
Som ni märker så får ni i år inget inbetalningskort utan en faktura med inbetalningsuppgifter. Detta sedan vi lagt över medlemsregistret på en service som heter Visma. Men nu har ett fatalt fel insmugit sig. QR-koden, som ska underlätta inbetalningarna, har fel bankgironummer!!! Till ett företag i Lidköping… Det bg-nummer som står nere i högra hörnet är också fel!!! Ni måste därför betala ”manuellt” genom att ange pg-numret på fakturan. Upptill på fakturan finns också ett kundnummer, det är samma som ert medlemsnummer och MÅSTE anges för att kassören ska veta från vem pengarna kommer. Alltså ANVÄND INTE QR-KODEN! Använd PLUSGIROT 103 28 94-6