ÅRSMÖTE!

Årsmöte på Boda borg, konferensdelen. Anmälan till Jan-Eric Johansson, helst på janeric.j@hotmail.com eller 070-6681463. OBS! Obligatorisk anmälan!