Avåkningen

Vi samlas vid Korpkullen för en tur runt Möckeln så här i slutet av säsongen. Tillbaka grillar vi till självkostnadspris.