Bengt Bjurström på Boda borg

Bengt Bjurström visar bilder på Boda borg 18.00. Anmälan till Per senast 26/11 tel 072-7365094 eller per.liliegren@tele2.se