Chrysler 57 Heaven

Samling vid Korpkullen kl 16.00 (obs!) för gemensam avfärd mot Örebro. Kaffe och inträde 100 kr. Anmälan till Per tel 072-7365094 eller per.liliegren.kga@gmail.com senast 26/8.