Mopperally 2023

Start och mål vid Korpkullen, Bofors station. Startavgift 100:-.